Trường MG Khánh An ngày nay được thừa kế và phát triển qua nhiều giai đoạn. Trường được thành lập năm 2004, với 3 lớp học. Đến năm 2016 trường được đầu tư xây mới với 14 phòng học, phòng chức năng, nhà bếp, có đầy đủ đồ dùng trang thiết bị dạy học cho cô và trẻ.

Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2021 và tầm nhìn xa hơn nữa nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường, hoạt động của ban Lãnh đạo trường cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh nhà trường.

Xây dựng và triển khai kế hoạch của trường MG Khánh An là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo An Phú. Trường MG Khánh An cùng các trường MN, Mẫu giáo trong toàn huyện, xây dựng ngành giáo dục của huyện An Phú nói chung, địa phương Khánh An nói riêng phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang và cả đất nước hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới.

chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”